Aanmelden voor een rit:

Bel ons op nummer 06-40585869
(maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur)

U kunt ons project helpen door:
  • u op te geven als chauffeur van de bus. U rijdt dan met de bus en helpt de passagiers.
  • u op te geven als gastvrouw/gastheer van de bus. U helpt dan de passagiers en de chauffeur tijdens de ritten en uitstapjes.
  • u op te geven als coördinator van de ritten.

Bel in dat geval met ons secretariaat: 06-81172283
Adres secretariaat:
Margrietlaan 2
6074AX Melick

Vriend worden?

U kunt vriend worden van Wensbus Roerdalen. Doe een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 25,00. Uw naam of bedrijf kan dan op de website onder ‘Vrienden’ vermeld worden.

Stuur een mail naar info@wensbusroerdalen.nl
Op dit adres kunt u ook terecht voor vragen.