De Stichting Wensbus Roerdalen (RSIN nr. 857950575) heeft als doel om bewoners uit deze gemeente de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen ons rijgebied. Als u door omstandigheden niet meer zo mobiel bent, dan kunt u gebruik maken van de Wensbus.

Bestuurssamenstelling
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen, voor de dagelijkse activiteiten wordt het bestuur ondersteund door werkgroepen.

Voorzitter/Secretaris P.H.J. Boers
Vice voorzitter/Secretaris P.J.G van Elmpt
Penningmeester A.M.S. Evers

Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitvoering gemaakte kosten. Dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers en op verzoek betalen we eventuele reiskosten.

Beleidsplan 2018 – 2023 van Stichting Wensbus Roerdalen

Inleiding:
In samenwerking met de Gemeente Roerdalen en uiteraard met de Provincie Limburg heeft een aantal inwoners uit Roerdalen hun schouders gezet onder het project Wensbus.

Doelstelling van Stichting Wensbus Roerdalen:
Op 20 September 2017 is Stichting Wensbus Roerdalen opgericht met als doel om laagdrempelig vervoer aan te beiden aan de oudere bewoners (al dan niet met een sociale of fysieke beperking) van de 6 kernen waaruit de gemeente bestaat, nl: Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop.
Door de inzet van de Wensbus kunnen wij de doelgroep de mogelijkheid geven om (weer) deel te nemen aan het maatschappelijke leven en aan sociale activiteiten.

Doelstelling financieel:
Als Stichting Wensbus Roerdalen streven wij ernaar om bij de start van de wensbus in juli 2018 door middel van fondsenwerving bij landelijke en plaatselijke fondsen, een substantieel bedrag te kunnen ontvangen om de maandelijkse kosten te kunnen betalen en een reserve op te bouwen voor de toekomst.
In het jaar 2023 hopen wij voldoende reserve te hebben opgebouwd om bij de aanschaf van een nieuwe bus het aankoopbedrag te kunnen voldoen, of via een leaseovereenkomst.

Financiën:
Ritvergoedingen worden aangewend om de jaarlijkse exploitatie kosten voor zover als mogelijk te kunnen voldoen. Daarnaast stellen wij ondernemers in de gelegenheid om d.m.v. een naamsaanduiding in of op de bus reclame te maken voor zijn/haar onderneming.

In de eerste helft van 2019 zal er een “Vrienden van…” actie worden opgestart, waarbij deelnemers jaarlijks een bedrag van minimaal € 25,- storten.
Voor de periode 2018 – 2023 is een begroting opgesteld, die geactualiseerd wordt op het moment dat daar aanleiding voor is.
De Stichting heeft een ANBI status waardoor onder voorwaarden belastingvoordelen en bedrijven en schenkingen gegeven kunnen worden.

Financiële verantwoording
Ieder jaar leggen wij financiële verantwoording af. Na afsluiting van het boekjaar publiceren wij dit op deze website.

Jaarverslag wensbus 2023

Resultatenrekening 2022 tbv wensbus

Resultatenrekening 2021 tbv Wensbus

ANBI-exploitatieresultaat-2020

ANBI exploitatieresultaat 2019

ANBI exploitatieresultaat 2018